Cijene

Cijene escape room igre2 igrača

250 kn ukupno / 125kn po igraču

3 igrača

300 kn ukupno / 100kn po igraču4 igrača

400 kn ukupno / 100kn po igraču5 igrača

450 kn ukupno / 90kn po igraču6 igrača

450 kn ukupno / 75kn po igraču